10/3/2023 Thắt chặt định lượng là gì?

“Thắt chặt định lượng” (quantitative tightening)  là một chính sách tiền tệ hạn chế được một ngân hàng trung ương áp dụng nhằm giảm lượng thanh khoản trong nền kinh tế. Đó là mặt trái của nới lỏng định lượng (quantitative easing), nhằm mục đích tăng cung tiền để kích thích nền kinh tế.

Chính sách thắt chặt thường là điềm báo trước cho sự thu hẹp hoạt động kinh tế.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 72