Cảm nhận thị trường

27/3/2023 Bối cảnh thị trường cà phê phiên đầu tuần

Tuần này, Thống đốc Fed liên bang có phiên điều trần trước Quốc hội. Dù chỉ cần biết loáng thoáng, người kinh doanh cà phê cũng nên ngóng tiếng ông một chút vì sẽ có ảnh hưởng đến giá. Trước đây, bà con ta cứ nghe công ty kinh doanh này nọ từ nước ngoài phán là tin nghe các tiên tri, nên không ít người xa rời cuộc chơi. […]