thitruongcaphe.net
Cảm nhận thị trường

21/3/2023 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa. Lý giải vì sao giá tăng hôm qua.

Lý giải cú lội ngược dòng phiên hôm qua: Tương tác ngược chiều với sàn vàng, diễn biến giá cà phê hôm qua cho thấy rất rõ. Khi giá vàng đội lên 2014 USD/tấn, giá cà phê rớt tả tơi, robusta mất đến 38 USD/tấn. Nhưng khi vàng chuồi xuống 1970 USD, giá 2 sàn cà phê tăng ngoạn mục.  […]