blog

Chuyện mở tiệm cà phê

Bỏ ngang công việc lương cao của một cán bộ tín dụng tại một ngân hàng thương mại tiếng tăm ở Sài Gòn, bao nhiêu tiền tích cóp, Nhược đi sang lại một quán cà […]

Cảm nhận thị trường

28/11/2023 Bối cảnh thị trường kỳ hạn cà phê trước giờ mở cửa

London robusta tháng 1/24: 2546+1(2564/2513) Giá robusta đang chạy quanh do tồn kho đạt chuẩn tăng mạnh cuối tuần và đầu cơ tăng mạnh hợp đồng mua khống tuần trước. Hôm nay, nếu vượt đỉnh […]

Cảm nhận thị trường

27/11/2023 Bối cảnh thị trường kỳ hạn cà phê trước giờ mở cửa

Thị trường cà phê trông chờ báo cáo tổng hợp tình hình cung cầu cà phê thế giới 2023/24 của USDA. Những báo cáo riêng lẻ của từng nước xem ra tích cực cho giá, kết hợp với nguồn tín dụng teo tóp cả bên xuất lẫn nhập khẩu, hàng càng khó ra.   […]

Phân tích dự báo cà phê

26/11/2023 Câu chuyện cà phê cuối tuần

Tuần qua, thị trường đánh dấu hai sự kiện lớn: ngày Thứ Sáu đen tối (Black Friday) và một loạt các dự báo sản lượng cà phê của nhiều nước trên thế giới do Bộ […]