Cảm nhận thị trường

23/11/2023 Bối cảnh thị trường kỳ hạn cà phê trước giờ mở cửa

Dân Mỹ nghỉ lễ, London chắc có ngày giao dịch không mấy nhộn nhịp. London robusta tháng 1/24: 2515+33(2528/2434) Chạm 2434 và quay ngược trở lại hóa giải đợt đảo hướng trước đó. Nếu như […]

Cà phê - Tư liệu tham khảo

21/11/2023 Thế giới năm 2024

Không bao lâu nữa, giới truyền thông sẽ đưa ra những tiên báo tình hình kinh tế-xã hội, kể cả địa chính trị, địa kinh tế cho năm 2024. Sẽ là một thiếu sót đối với người kinh doanh hàng hóa nếu như không hoặc quên tiên liệu sự kiện có tầm ảnh hưởng đến toàn cục thế giới.
[…]