(2-10-2017) Bình luận kỹ thuật giá kỳ hạn robusta phiên đầu niên vụ 17/18

DIỄN BIẾN GIÁ KỲ HẠN NGÀY 29/09/17
LONDON
1968+19 (1986-1943)
1944+16 (1959-1923)
NEW YORK
128.05-0.45 (129.15-127.25)
131.65-0.45 (132.70-130.85)

Nói về kỹ thuật cho sàn kỳ hạn robusta thời gian trước mắt,  tuần qua sau khi về chạm 1921 Usd/tấn, giá London từ chối rớt sâu hơn như hai lần đã xảy ra trước đây, giá robusta bật lên lại ngày giao dịch cuối tuần trước nhưng đáng tiếc chỉ vượt qua mốc bình quân động (BQĐ) 20 ngày rồi về đóng cửa mức 1968 Usd/tấn.

Nhìn theo hướng tích cực, nếu như London chọn khu vực 1915-1920 là đáy tạm thời, sức rướn của nó có thể bùng về 2040 Usd/tấn. Vượt qua điểm BQĐ 20 ngày tại 1983 Usd không khó, nhưng vượt được mức tâm lý quan trọng 2000 Usd/tấn không phải là dễ. Qua được mức này, mới tính cho đường lên 2040/2052/2056.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(29-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn robusta

(29-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn arabica

(1-10-2017) Thị trường cà phê trong nước: Tuần đầu tiên của niên vụ, giá nội địa có khá hơn?

Hits: 211