(29-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn arabica

DIỄN BIẾN GIÁ KỲ HẠN HÔM QUA 28/09/17
LONDON
1949-1 (1954-1921)
1928-3 (1934-1905)
NEW YORK
128.50-0.85 (129.70-127.50)
132.10-0.85 (133.15-131-10)
Đây là giai đoạn hết sức nhạy cảm.
NEW YORK
Không tích cực bằng London nhưng chỉ chạm 127.50 rồi tăng lại chứ không dám xuống 126.75. Nếu xem đó là điểm tích cực thì 127.50 cũng là khu vực đáy trên biểu đồ (xem biểu đồ trên).
Khả năng giảm chưa mất. Chỉ có chút đắn đo là New York đã trôi quá nhiều nên rất có thể bùng tạo sóng trong vài phiên tới trong khi chờ đợi mùa mưa chính thức bắt đầu tại Brazil, tức khi có những trận mưa thực sự giải hạn.
NGUYỄN QUANG BÌNH
Xem thêm:

Hits: 89