blog

11/11/2020 Nhu cầu cà phê đặc sản tăng nhanh

Để tránh những thiếu sót hằng có trong kinh doanh cà phê thương phẩm, người bán cà phê đặc sản cần tránh xa cách bán dựa trên giá “kim chỉ nam” của các sàn cà phê kỳ hạn mà chào hàng theo châm ngôn “tiền nào của nấy”. […]