blog

Nơi đất tốt, người lành

(KTSG) – Chỉ mới chưa đầy hai chục năm, khu rừng bị hoang hóa, lẻ tẻ dăm ba nhà đã trở thành bờ xôi ruộng mật. Đất tốt người lành đã dắt lối bà con […]

blog

Perching on good land

The Lunar New Year (Tet) brings great joy. That is a common saying among the Vietnamese people. However, for coffee farmers in the Central Highlands region, a good harvest brings joy, which is their Tet. […]