blog

26/12/2022 Thời tiết cực đoan có thể thay đổi cục diện giá cà phê năm 2023?

Nếu như tình hình kinh tế tài chính không thuận cho giá cà phê trong năm 2023, thì có lẽ thời tiết sẽ can thiệp. Nếu có El Niño vào nửa cuối năm 2023, thì đấy là nguyên do giúp các nguồn thông tin hàng hóa bắn lên để các tay đầu cơ mua trở lại giúp giá cà phê tăng… […]

blog

Học tại gia, sao phải như thế?

Những ai tâm huyết với thế hệ trẻ có thể thấy rất rõ khủng hoảng quan hệ thầy-trò đưa đến cái hệ lụy lớn hơn, đó là khủng hoảng về đánh giá và giá trị. […]

blog

Loạn thông tin, tin thêm loạn

(TBKTSG) – Xưa có chuyện ông Trang Tử bên Tàu bày học trò cách nào để tồn tại được trên cõi đời này: hơn thua chuyện khôn dại với người đều chết, chỉ có biết mới […]

blog

Đã đến thời của sách điện tử?

(TBKTSG Online) – Không còn nghi ngờ gì nữa để nói rằng thời đại máy tính chuyển biến quá nhanh. Các thiết bị công nghệ tin học, các ứng dụng phần mềm (software) phục vụ đời sống […]