blog

Khổ vì hội nghị

Có lần bà xã ông sinh nghi, liệu “phu quân” có lợi dụng đi hội nghị để sau đó rẽ vào chỗ khác, hay bạn bè lại rủ nhau “hiệp phụ”, “tăng hai, tăng ba”, vì lần hội nghị trước về, ông đã khó chịu lắm! […]

blog

19/2/2020 Corona đang “quậy tưng” kinh tế!

Cách nay mấy hôm, họp chung với nhiều người cao tuổi về phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán, có người ho sù sụ nhưng vẫn thích cầm micro phát biểu. Tôi ghé tai nói với người có trách nhiệm tổ chức họp rằng càng ham họp, ham nói, giành micro bao nhiêu thì khả năng lây nhiễm nhiều bấy nhiêu!  […]