(28-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê

DIỄN BIẾN GIÁ KỲ HẠN HÔM QUA 27/09/17
LONDON
1950-49 (2004-1945)
1931-43 (1980-1928)
NEW YORK
129.35-2.90 (132.15-129.00)
132.95-2.90 (135.70-132.65)
Tin Brazil sẽ có mưa lớn, viễn cảnh đồng USD tăng lãi suất cộng với đồng BRL giảm trong phiên làm giá kỳ hạn cà phê đổ nhào. Trên sàn, chỉ chủ yếu các tay đầu cơ chơi với nhau.
LONDON
Sau một hồi cò cưa, mức 1990 hôm qua bị phá. Như trong bài bình luận hôm qua, đấy là tiêu cực. Giá London trong phiên có lúc nhớm về 1945, sợ sẽ quay lại 1914/1900.
NEW YORK
Giảm 2.90 cts/lb xuống dưới 130, đồ thị giá arabica trở nên xấu. Lưu ý khi mất mốc 126.75 là các mức thấp trong tháng 8-2017, giá trở nên tiêu cực, không khéo về 120!!!
NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 443