(29-9-2017) Thị trường cà phê: Giá đóng cửa phục hồi sau một phiên dao động mạnh

Mới chỉ có tin mưa rải rác tại vùng cà phê Brazil, bà con đua nhau bán thậm chí bán mới trên các sàn kỳ hạn cà phê.

Đóng cửa hai sàn giảm nhẹ sau một phiên giao dịch dao động mạnh, London chốt 1949-1 (1954-1921) và New York 128.50-0.85 cts/lb (129.70-127.50).

Mở cửa hôm qua London cò cưa và về chạm 1940, thấy yếu các quỹ đầi cơ đua nhau bán mới và làm sập sàn khi rớt 1921. Giá càng yếu khi có tin lượng cà phê đạt chuẩn trên sàn London ngày càng tăng, chỉ riêng tháng nay đã có 8.910 tấn đạt trong đó cà phê Việt Nam chiến ần một nửa với 4.170 tấn.

Trên sàn arabica, giá phục hồi cuối phiên khi người ta giật mình thấy mưa chưa nhiều nhưng tự nhiên đua nhau bán nhiều quá. Vả lại đồng nội tệ Brazil giảm cũng làm yếu giá arabica 1 USD ăn 3,19 BRL.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 27

quang cao