No Picture
Tin cà phê

Nhận định giá cà phê thế giới từ 26-30/11/2018: Đi tìm một hướng lên cho giá cà phê

Diễn biến thị trường kỳ hạn cà phê tuần từ 19-24/11/2018: Chuỗi giảm 7 ngày liên tiếp chưa có dấu hiệu dừng. Hình 1 Sau 7 ngày có giá liên tục giảm, giá kỳ hạn […]