26/11/2018 Bình luận: Liệu giá robusta London cầm cự nổi trên 1600 Usd?

Hình 2

Đóng cửa phiên 23/11/18 giá cơ sở giao dịch tháng 01/19 chốt tại 1611, nằm ngay tại vùng mà giá sàn này cầm cự suốt 3 ngày liền sau một loạt 7 ngày liên tiếp có giá giảm (xem hình 2).

Giá kỳ hạn robusta London trong những ngày gần đây hoạt động tích luỹ nhưng theo hướng xuống dần. Rất may là chưa mất chốt thấp nhất lập trong tuần qua 1606, đó cũng là giá đáy của sàn này tính từ 05/10/18 đến nay.

Từ điểm đóng cửa 1611 đến đáy 1606, trước một dự kiến giá mở cửa ngày 26/11 giảm, không hy vọng mấy London sẽ trụ vững ở vùng cầm cự (xem hình 2). Một khi mất 1606, giá London có rủi ro giảm xuống mức 1590 rồi 1582 khả năng về vùng sâu hơn nữa tại 1550.

Nhìn theo cách Fibonacci, mức 1590 nằm ngay ‘’tỷ lệ vàng’’ 61,8%  tính từ đỉnh 1792 kéo cho đến đáy 1465 (xem hình 2). Bi quan hơn, giả sử như mất 1590, hướng nhắm xuống 1535 (78,6%) cần được theo dõi. Tuy nhiên, để từ 1590 xuống 1535, giá London còn qua các cửa ải quan trọng tại 1575/1552 trên đường giảm nếu xảy ra trong lần này.

Nói vậy, nhưng hướng tăng không phải là không thể. Nếu như sức ép bán hàng thực giảm nhờ những trận mưa cuối tuần trên Tây Nguyên do ảnh hưởng cơn bão số 9, thì từ 1611 để lên 1619 cũng rất gần. Một khi qua khỏi chốt này, cũng chính là điểm gặp của 2 mức bình quân động 5 và 100 ngày, giá London có thể được kích thích để tìm đường lên 1629, là mức chỉnh 50% của Fibo.

Khi London vượt và đóng cửa trên 1630, kỳ vọng lên lại 1645/1660 để chinh phục các đỉnh cao trước đây mà sàn này đã để mất do sức bán hàng thực mạnh trong hai tuần vừa qua.

NGUYỄN QUANG BÌNH trên NCIF ngày 26/11/2018

Hits: 204

quang cao