Cảm nhận thị trường

31/03/2021 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Cái ba phải của nhiều nhà môi giới các sàn phái sinh rất rõ, có thể bạn biết nhưng không chịu lướt qua một tí, dù chỉ một tí mà thôi. Nay nhé, nông dân thì thích giá lên, đại lý thì thích giá xuống nếu đã bán nhưng chưa mua hàng, còn nếu đã mua thì cầu giá lên, nhà môi giới thì giá lên giá xuống gì cũng được… […]

Cảm nhận thị trường

30/03/2021 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

Các vị bộ trưởng nông nghiệp nhiều nước trên thế giới không ai dám giải thích giá một mặt hàng xuất khẩu chiến lược của họ mất giá do được mùa. Các hiệp hội ngành nghề của họ ít khi đổ thừa giá rớt do được mùa vì nếu được mùa, họ đã đoán trước cả năm và mạnh miệng kiến nghị với chính phủ cho nhà vườn vay với lãi suất ưu đãi để…chờ thời […]

Cảm nhận thị trường

29/03/2021 Bối cảnh thị trường cà phê trước giờ mở cửa

29/3/21 Tàu Ever GIven đã được giải phóng hoàn toàn. Lãnh đạo kênh dào Suez cho biết sẽ giữ tàu lại một lúc để tiến hành điều tra, sau đó sẽ giải phóng tàu đi để thông đường cho chừng 450 con tàu khác đang chờ đợi hai đầu kênh. […]