03/03/2021 Kiến thức kinh doanh: Chỉ số chứng khoán là gì?

Trong rất nhiều bài báo giá, các bạn thường thấy báo cáo đều nói đến “chỉ số chứng khoán”. Đối với thị trường tài chính, giá cổ phiếu thường nhiều khi được cho là một đối trọng với giá hàng hóa phái sinh, mức độ tương tác của chỉ số chứng khoán hết sức mật thiết với giá hàng hóa nói chung.

Chỉ số chứng khoán là giá trị trung bình được tính trên khối lượng vốn hóa thị trường (số lượng cổ phiếu trên thị trường nhân với giá của nó) của giá của một mẫu cổ phiếu. Các chỉ số thị trường chứng khoán được sử dụng để đo lường hoạt động chung của một thị trường hoặc một lĩnh vực. Trong số các chỉ số thị trường chứng khoán nổi tiếng nhất có liên đới với thị trường cà phê nói riêng và nông sản nói chung, người ta thường trích dẫn các chỉ số chứng khoán của Dow Jones và Nasdaq (Mỹ), Dax (Đức) và Nikkei(Nhật Bản).

Theo dõi chỉ số chứng khoán để biết luồng vốn trong ngày giao dịch đi đâu và phần nào đó ảnh hưởng đến giá cà phê mà bạn đang kinh doanh.

NGUYỄN QUANG BÌNH


Hits: 24