(12/9/2018) Hai sàn kỳ hạn cà phê giăng bẫy ‘’hiểm’’. Coi chừng!

thitruongcaphe.net

Diễn biến hôm trước

London

1478+1(1488-1472)     1481-0 (1489-1475)

New York:                  

100.45-0.80 (101.80-100.15) 103.85-0.80 (105.20-103.55)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 33.43 cts/lb (-)  – USDX 95.25 (+)    – BRLUSD 4.15 (-)

Hai sàn cà phê có 4 phiên liên tiếp yếu dù London hôm qua 11/9 đóng cửa +1$.

Từ mấy ngày nay, đỉnh và đáy của 2 sàn dời xuống dưới: London tìm cách chạm 1465 và New York 100. Nhưng rất lạ là cả hai sàn như muốn chọc tính kiên nhẫn người tham gia.

Nhìn chung, kỹ thuật còn yếu nhưng cả 2 sàn lại có lượng dư bán lớn, là cái bẫy giăng để sập những ai dám bán nhiều. Cũng bẫy luôn người mua vì khi phá các mức quan trọng 1465 và 100 như đã nói, giá hai sàn sẽ xuống sâu hơn.

Theo tôi, ở thời điểm này, nên án binh bất động vì bẫy đang bị giăng hai đầu.

Nguyễn Quang Bình

Hits: 5251 Comment

Comments are closed.