27/11/2018 Vị thế kinh doanh của đầu cơ: giảm dư bán trên sàn New York!

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 20/11/18, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York giảm lượng dư bán xuống còn 38.825 so với 42.214 lô tuần trước đó. Kỷ lục của NY là 113.412 lô.

Lượng dư bán trên sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London tăng dư bán thành 300 lô so với trước đó lượng dư mua là 276. Như vậy đầu cơ bán trong tuần đến 20/11 là 576 lô.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 130