28/11/2018 Giá cà phê tăng, NY lên mạnh.

Diễn biến hôm trước

London

1645+8 (1647-1625)     1647+7(1650-1625)

New York:                  

113.30+2.50 (114.35-110.40) 116.15+2.50(117.10-113.25)

Giá cách biệt giữa sàn NY với LDN A với R là 38.6 cts/lb (+)  – USDX 97.37 (+)    – BRLUSD 3.87 (+)

Dự kiến London mở cửa chiều thứ tư tăng nhẹ.

Người trên sàn nói giá NY tăng tính từ mức thấp nhất của 7 tuần trở lại đây nhờ đồng BRL tăng.

Đó chỉ là một yếu tố, nhưng không chính đáng. Thật ra, đầu cơ dồn tiền mua NY rồi thì còn đâu tài chính để mua London. London phải nhượng NY.

Giá London đang cải tạo cấu trúc bằng cách cố đưa hiện tượng‘’ vắt giá’’lên để cho giá tháng gần cao hơn tháng xa. Cần lưu ý điểm này để khỏi bán và chốt giá hớ.

Hits: 210

quang cao