(5-7-2017) Giá kỳ hạn London tăng nhẹ

Hôm qua sàn kỳ hạn London giao dịch một mình không có New York do Hoa Kỳ nghỉ lễ quốc khánh 4-7.

Không có cạnh tranh, London giao dịch đơn điệu. Giá dao động trong khung 2152-2135.

Đóng của chốt mức 2149$, tăng 3$ với lượng giao dịch khá khiêm tốn.

Cấu trúc vắt giá vẫn còn, gắt nhất là giữa tháng 7 với 9-2017 với 32$ (2181 với 2149).

Giá vắt tháng 7-2017 so với 3-2018 hiện nay là 84$ (2181 với 2097).

Nhờ cấu trúc vắt này, thị trường vẫn còn tin London còn khả năng tích cực trong các phiên giao dịch tới.

New York hôm nay 5-7 hoạt động trở lại bình thường.

Dự kiến sàn London mở cửa không đổi.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 77