(5-7-2017) Brazil: Xuất khẩu cà phê tháng 6-2017 giảm

Bộ thương mại Brazil ước xuất khẩu cà phê tháng 6-2017 của nước này chỉ chừng 1.905.101 bao, giảm 159.238 bao hay 7,71% so với cùng kỳ 2016.

Xuất khẩu cà phê nước này giảm có lẽ do đồng BRL tăng giá, giá New York giảm, xuất khẩu cà phê robusta giảm do mất mùa.

Brazil là nước sản xuất và xuất khẩu hàng đầu thế giới về cà phê arabica và thứ hai robusta chỉ sau Việt Nam về loại này.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 511 Trackback / Pingback

  1. Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày

Comments are closed.