(5-7-2017) Costa Rica: Xuất khẩu cà phê giảm

Thị trường cà phê

Xuất khẩu cà phê tháng 6-2017 của Costa Rica ước đạt 124.516 bao, giảm 21,45% so với cùng kỳ 2016. Xuất khẩu cà phê 9 tháng đầu niên vụ 2016/17 của Costa Rica chỉ đạt 831.440 bao, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Costa Rica là nước xuất khẩu arabica chế biến ướt vùng Trung Mỹ.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 511 Trackback / Pingback

  1. Tin tức thị trường cà phê được cập nhập hàng ngày

Comments are closed.