(3-8-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Costa Rica

Cơ quan thống kê Costa Rica cho biết xuất khẩu cà phê của Costa Rica tháng 7-2017 chỉ đạt 106.501 giảm 5,93% hay 6.711 bao so với cùng kỳ 2016.

Như vậy 10 tháng đầu niên vụ 2016/17 Costa Rica xuất khẩu tất cả 937.367 bao, giảm 15% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Costa Rica là nước xuất khẩu cà phê arabica chế biến ướt vùng Trung Mỹ.

PHẠM KỲ ANH

 

Bài liên quan:

Giá cà phê ra sao tuần sau? (Tuần thứ 23-2017  từ 5-10/6/2017)

(5-7-2017) Costa Rica: Xuất khẩu cà phê giảm

Hits: 39