(5-7-2017) Giá hồ tiêu Ấn độ tăng vững

Sau thời giam giảm sâu, giá hồ tiêu xô tại Kochi Ấn độ đang nhích dần, không mạnh nhưng rất vững.

Giá cuối tháng 6-2017 từ 48.400 lên 48.800 INR/tấn. Sang đầu tháng Bảy, hai ngày 3 vã 4-7-2017 tăng lên 49.000 INR/tấn.

Giá hồ tiêu nội địa tại Việt Nam quanh mức 77-78 triệu đồng/tấn.

QUAN DI SƠN

Hits: 37