No Picture
Tin cà phê

25/12/2019 Thị trường cà phê: Giá kỳ hạn tăng đẹp ngày vọng Giáng sinh 2019

Phiên vọng lễ Giáng Sinh, cũng là ngày khóa sổ vị thế kinh doanh trong tuần, giá NY tăng mạnh. Sau khi NY mất 16 cts/lb do bán lại, NY đang tỉnh dần. LD vẫn phải còn phấn đấu nhiều vì…Bài: NGUYỄN QUANG BÌNH […]