(8/10/2018) Hướng giá cà phê nhìn từ góc độ kỹ thuật tuần này

Dự báo tuần từ 08-13/10/2018: Hướng lên còn tốt?

Hinh 2

Giá kỳ hạn cà phê robusta London có đầy đủ các yếu tố cả bên trong lẫn bên ngoài để đầy giá lên thêm 100 Usd trong tuần vừa qua. Đó là đồng Brl tăng mạnh trước ngày bầu cử tổng thống Brazil như đã nói và các yếu tố kỹ thuật rất tốt.

Vượt khỏi đáy 1465/1472, London tìm cách lên khỏi 1550 cuối tuần trước để chốt 1554. Từ đó, khi có cơ hội, London dâng lên khỏi 1562 và tăng mạnh nhờ các yếu tố kỹ thuật thuận lợi. Vượt 1600 usd/tấn, mức tâm lý quan trọng, rồi vượt 1636 vào ngày giao dịch cuối tuần trước, là mức bình quân động (BQĐ) 100 ngày, London đã tăng tiếp để đóng cửa mức 1654 sau khi chạm mức 1659.

Từ đây, London lại có thể tích luỹ thêm sức mạnh để tuần này tìm lên các kỳ vọng ở khu vực 1700 (BQĐ 200 ngày) và cũng là ngưỡng cản rất mạnh. Khi qua khỏi 1700, thì những đỉnh cũ cần chinh phục lại của sàn này ở các khu vực 1740 và 1760 (xem hình 2).

Cách nhìn theo Fibonacci, nếu lấy từ đáy 1465 kéo lên 1842, mức 1654 chính là mức chỉnh 50% và 100% lại nằm tại 1698, trùng khớp với BQĐ 200 ngày. Nếu như tuần mới còn tiếp tục đà tăng, mức 1700 là kỳ vọng. Nhưng nếu quay về dưới 1609 (38,2% Fibonacci), sàn này lại về theo vết cũ.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 229

quang cao