(8/10/2018) Kết quả bầu cử Tổng thống Brazil

Hôm qua 07/10/18, nhân dân Brazil đi bầu tổng thống. Ứng cử viên cực hữu Jair Bolsonaro vượt lên mạnh phía trên và dẫn đầu với 46,2%. UCV phái tả Haddad theo sau với 29,1%.

Hai UCV này sẽ vào vòng 2 được tổ chức vào ngày 28/10/18.

Nếu UCV phái hữu thắng, thị trường tin đồng Brl sẽ tăng và ngược lại UCV phái tả thắng đồng Brl sẽ giảm so với USD.

Thị trường cà phê đang chịu ảnh hưởng từ cuộc bầu cử TT Brazil. Xin lưu ý.

NQB

 

Hits: 373