(27-9-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê

DIỄN BIẾN GIÁ KỲ HẠN 26/09/17

LONDON

1999-7 (2009-1991)
1974-8 (1984-1968)

NEW YORK
132.25+0.70 (133.65-130.85)
135.85+0.70 (137.20-134.45)

Hai thị trường chơi trò hoán đổi vốn, khi thì mua London bán New York khi thì mua New York bán London. Hướng đồng USD không chế thị trường một cách chủ đạo. Dự kiến chiều nay London mở cửa tăng nhẹ.

LONDON

Trong thế cò cưa. Giảm sâu nhưng dừng 1991 vì sợ chạm 1990 sẽ tuôn. Các nhà rang xay ủng hộ dừng mức 1991 nhưng kỹ thuật xem ra yếu khi mất mốc 2000 để đóng cửa 1999.

Lưu ý nếu như  mất 1990, đặc biệt khi có giá đóng cửa dưới mức ấy, khả năng London dễ về 1914.

NEW YORK

Hôm qua khi chạm 133.65, hãy xem đó là một đợt chỉnh nhanh trong phiên. Tuy nhiên New York vẫn muốn quanh quẩn khu vực 131/132 chứ chưa có thái độ dứt khoát.

Nếu nhìn theo hướng tiêu cực, NY không vượt được 134.05 của ngày giao dịch đầu tuần là “hết sức” rướn. Dù sao giá sàn này vẫn đi theo hướng lẩn quẩn cho đến khi nào chạm và đóng cửa dưới 126.75 (các mức thấp lập trong tháng 08/2017) mới thực sự lo ngại cho hướng xuống.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 73