(02-10-2017)  Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica phiên đầu niên vụ 2017/18

DIỄN BIẾN GIÁ KỲ HẠN NGÀY 29/09/17

LONDON

1968+19 (1986-1943)

1944+16 (1959-1923)

NEW YORK

128.05-0.45 (129.15-127.25)

131.65-0.45 (132.70-130.85)

Trong 10 phiên giao dịch vừa qua, hết 8 phiên New York có giá giảm. Thấy rõ New York không muốn xuống sâu, nên mức quan trọng 126.75 chưa chạm. Vì sợ có đà xuống sâu hơn nên khó gỡ chăng?

Dù vậy, khó ai dám bán khống ở khu vực này dù New York đóng cửa phiên cuối niên vụ ở mức 128.05, nằm dưới các mức bình quân động quan trọng.

Vượt 133 cts/lb New York mới “biết nói năng”!

NGUYỄN QUANG BÌNH

XEM THÊM:

(2-10-2017) Bình luận kỹ thuật giá kỳ hạn robusta phiên đầu niên vụ 17/18

(2-10-2017) Tồn kho và hàng vụ mới có gây áp lực lên giá vụ mới 2017/18?

Hits: 60

quang cao