(3-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá arabica

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 2-10-2017:

London:                2007+39 (2009-1960)

1977+33 (1979-1930)

New York:           127.20-0.85 (128.00-125.30)

130.75-0.90 (131.60-128.90)

Hai sàn cà phê có giá nghịch chiều, London tăng mạnh New York phục hồi nhưng vẫn âm khi đóng cửa. Các nước xuất khẩu lặng như tờ trên sàn London.

New York mất 126.75 là rất yếu. Khả năng giá sàn này còn giảm và hướng muốn kéo về 119.10 cts/lb. Tuy nhiên, cú phục hồi cuối phiên từ đáy 125.30 để lên đóng cửa 127.20 (gần 2.00 cts/lb) làm nghi ngờ khả năng một cú chỉnh phục hồi từ đoạn này.

KHUYNH HƯỚNG TIÊU CỰC. TRÔNG CHỜ MỘT LÝ DO ĐỂ PHỤC HỒI NHƯ CHỈ SỐ USD YẾU HAY LONDON TĂNG MẠNH KÉO NEW YORK.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

Hits: 85