(4-10-2017)  Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê arabica

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 3-10-2017:

London:             

2021+14 (2027-2003)                                1982+5 (1989-1971)

New York:                   

125.45-1.75 (127.80-125.40)                     1329.00-1.75 (131.35-128.90)

Hai sàn cà phê có một phiên giao dịch như không biết gì nhau.

 

NEW YORK:

Sàn này lúc đầu không rớt sâu nhưng người tham gia không biết phải mua hay bán. Đến nay, thị trường New York không bùng phát, như vậy phải hiểu rằng chuyện thời tiết khô hạn không còn quan trọng gì, tình hình có thể trở nên bình thường.

Đóng cửa ở 125.45, New York tỏ ra yếu và bất cần, muốn đưa đi đâu thì đi. Hướng xuống 122/120. Hướng tăng qua khỏi 128 mới nói chuyện được.

KHUYNH HƯỚNG  TIÊU CỰC – BẤT ĐỊNH

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(3-10-2017) Bình luận về kỹ thuật giá arabica

(04-10-2017) Thị trường cà phê: Giá lại nghịch chiều: robusta tăng nhưng arabica giảm

Hits: 76