1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

(4-10-2017)  Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta

thị trường cà phê | giá cà phê

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 3-10-2017:

London:             

2021+14 (2027-2003)                                1982+5 (1989-1971)

New York:                   

125.45-1.75 (127.80-125.40)                     1329.00-1.75 (131.35-128.90)

Hai sàn cà phê có một phiên giao dịch như không biết gì nhau.

LONDON

Tháng 11-2017 London khi chạm điểm chỉnh 38,2% Fibonacci tại 2012, giá đang vù vù lên thì gặp cơn sóng bán ra của các nước sản xuất nhưng cuối cùng cũng đứng tại 2021+14 khi đóng cửa. Cấu trúc vắt đang giúp thêm giá London theo hướng tăng.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Xem thêm:

(03-10-2017) Thị trường cà phê: Đầu niên vụ robusta tăng, arabica giảm

(Visited 78 times, 1 visits today)

One Reply to “(4-10-2017)  Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn cà phê robusta”

  1. Pingback: Tin tức thị trường cà phê, giá cà phê được cập nhật hàng ngày

Trả lời