(5-10-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Colombia

Xuất khẩu cà phê Colombia trong tháng 9-2017 đạt 1.136.000 bao tăng 96.000 bao hay 9,23% so với cùng kỳ năm 2016. Xuất khẩu cà phê niên vụ 2016/17 ước đạt 13.483.000 bao hay tăng 1.192.000 bao tức 9,7% so với niên vụ 2015/16. Được biết hàng xô đưa ra chế biến đạt 14.634.000 bao tăng 4,46% hay 625.000 bao tính cho cả niên vụ.

QUAN DI SƠN

Xem thêm:

(7-7-2017) Colombia: Xuất khẩu cà phê tháng 6-2017

Năm tới xuất khẩu cà phê Colombia liệu cao nhất trong vòng 25 năm?

Hits: 58