(7-7-2017) Colombia: Xuất khẩu cà phê tháng 6-2017

Thị trường cà phê

Hiệp hội cà phê Colombia cho biết xuất khẩu cà phê tháng 6-2017 của nước này tăng thêm 32.000 bao so vớ cùng kỳ năm 2016 để đạt 964.000 bao.

Như vậy 9 tháng đầu niên vụ này Colombia xuất khẩu đạt 10.173.000 bao, tăng 654.000 bao hay 6,78%.

Colombia là nước xuất khẩu cà phê arabica chế biến ướt, hàng đạt chuẩn trên sàn hầu hết từ nước này. Giá xuất khẩu loại này bao giờ cũng cao hơn cà phê Brazil.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 76