(7-7-2017) Brazil: Tin thời tiết vùng cà phê

Thị trường cà phê

Mây từ biển kéo vào tạo mưa nhẹ tại các bang cà phê Espirito Santo, Zona da Mata của Minas Gerais và nam Bahia ít nhất thêm 7 ngày tiếp tới đây. Mặt khác, tại các bang trồng cà phê Parana, Sao Paolo, nam Minas Gerais và Cerrado, hanh khô là chủ đạo trong 7 ngày tới. Nhiệt độ ổn định, không rủi ro rét đậm rét hại.

Nhìn xa hơn, không khí lạnh nhưng lại gây mưa chứ không phải sương giá phải tính đến nửa sau tháng 7-2017.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 23