Tin thời tiết vùng cà phê Brazil

(27-06-2017) Sau bản tin này, mời các bạn đón theo dõi video kỹ thuật hướng giá và bài bình luận ngắn trước giờ mở cửa.