(20-7-2017) Thời tiết Brazil: không rét nên giá nguội lạnh

Tin thời tiết mấy ngày đầu tuần ầm ào về chuyện rét đậm rét hại có thể xảy ra tại vùng cà phê Brazil.

Đến nay, kỳ vọng sương giá thực sự tan biến khi giá trên hai sàn kỳ hạn không biểu thị căng thẳng. Những lần trước, khi nghe tin sương giá, giá New York có thể tăng mạnh trong đêm, có khi dương 8-10 cts/lb.

Hôm qua, không có tin sương giá, bà con nông dân Brazil đổ xô bán, nên giá sàn này phải quay về tăng nhẹ.

QUAN DI SƠN

Hits: 104