(20-7-2017) Thị trường cà phê: London không theo New York

Phiên giao dịch 19-7, London rõ ràng không theo New York. Đóng cửa 2 sàn ngược chiều nhau, arabica chốt 135.80 cts/lb+0.90 nhưng robusta -21$ để còn 2110$.

Tin thời tiết trở lạnh tại Brazil hầu như không giúp gì cho giá robusta vì tại vùng trọng điểm robusta của Brazil là Espirito Santo nông dân đã thu hái hết 90% nên dù có sương giá, không ảnh hưởng đến sản lượng. Trong khi đó, cả Brazil, đến nay theo tính toán chuyên gia, mức thu hái chung quanh tỷ lệ 50%.

Lên 135.80, một lần nữa New York khẳng định hướng lên và nay có chắc hơn. Tuy nhiên nhiều người cho rằng để qua 140, trước mắt sàn arabica còn rất khó nếu như không có sương giá tại Brazil.

London đóng cửa trên mức bình quân động 200 ngày nhưng thái độ xem ra rất khó chịu khi không theo đường New York. Bây giờ nằm chỏng cheo tại khu vực BQD, xem ra London tự gây cho mình rủi ro xuống giá thêm.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 35

quang cao