(19-7-2017) Thị trường cà phê: Dù tăng, London không tích cực

Bình luận nhanh trước mở cửa

Diễn biến giá hôm qua 18-7-2017:

London 2131+5 (2136-2118)

New York 134.90+1.35 (135.30-132.80)

Tin thời tiết Brazil đang ủng hộ giá cà phê. Nhưng phản ứng thì chỉ có arabica tích cực. Robusta tại sao thế?

Đóng cửa arabica có giá tăng, kỹ thuật tiếp tục tích cực, nhất là nằm trên bình quân động 100 ngày. Nay chờ thử mức 200 ngày là 144 cts/lb. Giá đóng cửa nằm trên nhưng chỗ bấp bênh, New York cần khẳng định nhiều hơn.

Giá arabica tăng ngon trớn nhưng robusta lại ngủng ngẳng. Dù đóng cửa vẫn nằm trên bình quân động 200 ngày (2107), London không muốn vượt 2177! Đã mấy lần arabica tăng, robusta “chán phèo”, thái độ tiêu cực. Sợ phải xuống sâu nữa…nếu không có tin thời tiết thì gay đó.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 21

quang cao