No Picture
Cảm nhận thị trường

29/1/2019 Cảm nhận thị trường: Giá cổ phiếu và hàng hóa thế giới giảm. Vì đâu?

Nói chung, cà phê thế giới được mùa đã là một bất lợi, thêm tình hình kinh tế vĩ mô xấu đổ thêm dầu vào lửa, thì bà con mình ngồi canh giá cà phê tăng giảm do cung-cầu làm chi cho nặng đầu. Ăn tết sớm cho sướng! […]

No Picture
Tin cà phê

29/1/2019 Giá hai sàn cà phê sụp đổ

Trên các bản tin nước ngoài, người ta cho rằng giá rớt đậm do Brazil tích được lượng mua 50mm tuần qua làm NY xuống mức thấp nhất tính từ một tuần nay sau khi chạm đỉnh cao nhất 107.15 từ một tháng rưỡi đến đó. […]