28/1/2019 Giá cà phê trong nước sẽ ra sao?

thị trường cà phê

Tuần trước, lượng cà phê xuất khẩu chào bán trong thời gian này nhiều hơn lượng chào mua nên đã ảnh hưởng không tốt lên giá kỳ hạn robusta London và thị trường nội địa. Bao lâu áp lực này giảm rõ, bấy lâu mới mong giá thị trường chung của robusta tăng.

Trong khi đó, tồn kho robusta đạt chuẩn trên sàn London đang tăng dần gây ít nhiều khó khăn lên giá sàn này.

Thật ra, khó có hy vọng cho giá thị trường nội địa tăng qua khỏi 34-35 triệu đồng mỗi tấn khi các thông tin thu thập được cho thấy thị trường London đang triển khai theo hướng xấu, kể cả khi New York tăng mạnh, London vẫn không đi theo.

Cơ hội giá cao cho thị trường giao dịch tháng 03/19 có thể nói khá hạn chế. Vấn đề còn lại là khi giá xuống thấp như 32-33 triệu đồng mỗi tấn, liệu bấy giờ có còn áp lực bán? Bao lâu hết áp lực, bấy giờ giá cà phê robusta mới tăng. Còn có tăng chăng, cơ hội hình như nằm đâu ở phía sau khi các nước sản xuất hết quyền chốt bán hàng đang treo trên tháng 03/2019.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 169