28/1/2019 Nhận định kỹ thuật giá robusta đến 1/2/2019

Có thể thấy rằng lực bán hàng thực trong những ngày qua đã ngăn đường tiến triển kỹ thuật của giá trên sàn kỳ hạn robusta London.

Nếu như bắt đầu từ ngày 28/12/18 đến nay, London chỉ giao dịch quanh quẩn trong biên độ 1.502-1.559, biên độ rộng hơn là 1.468-1.559. Sàn này sau khi chạm 1.559 ngày 04/01, sau đó vẫn còn cố gắng tấn công nhiều lần, kể cả lần mới nhất ở tuần trước nhưng cũng chỉ chạm 1.552. Bao lâu vượt khỏi và có giá đóng cửa trên 1.559, sàn này mới có hy vọng triển khai theo hướng tăng lên 1.577/1.591 và 1.600.

Tuy nhiên, áp lực bán hàng thực sắp tới vẫn còn bị thắt chặt, vừa về khối lượng lẫn thời gian. Thời gian còn quyền bán càng ngắn, lượng bán ra càng mạnh…Nhìn theo cách này, yếu tố kỹ thuật có thể tạm thời bị tác động xấu của cung-cầu.

Hướng giảm đường gần nằm ở mức 1.502. Nếu mất chốt quan trọng này, giá sẽ quay xuống giao dịch mức 1.487. Nếu như mất mốc này, chốt 1.468-1.465 bị đe doạ và London sẽ phải về các mức thấp hơn.

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 143

quang cao