(19-7-2017) Thời tiết vùng cà phê Brazil: Tin thêm

Simepar, một cơ quan dự báo thời tiết thuộc chính phủ Brazil khuya hôm qua gởi cảnh báo bằng email cho báo chí và các đơn vị liên quan nói rằng có rủi ro về rét đậm rét hại tại vùng cà phê Parana (Bloomberg cũng đưa tin này).

Trong khi đó, Somar, hãng tin khí tượng tư nhân lại báo có rét nhưng không đến nỗi phải nguy đến cây cà phê.

Không biết tin ai đây!

QUAN DI SƠN

Hits: 95