Thời tiết các vùng cà phê Brazil

Thị trường cà phê

(16-6-2017) Hãng khí tượng thủy văn tư nhận của Brazil là Somar khẳng định đến thứ tư 14-6 mưa vẫn còn tại vùng Mata và Espitito Santo, vùng trọng điểm robusta của Brazil. Mưa tiếp tục mạnh dần tại các nơi như Manhuasu của Minas Gerais (vùng trọng điển arabica) và Allegre của Espirito Santo. Đến chủ nhật tới, lượng mua ít dần nhưng vẫn còn tại phía bắc Espirito Santo và nam Bahia. Trog khi đó, tại các nơi khác, nắng về tại Parana, Sao Paolo, nam Minas Gerais và Cerrado, hãng Somar báo thời tiết tại vùng cà phê Brazil như thế.

Thứ Hai 19-6 mưa lại quay vềbang Parana và phía tây Sao Paolo. Nền nhiệt độ giảm tại vùng Rio Grande do Sul nhưng các vùng cà phê tại đó không bị rét đậm rét hại phá hoại.

NGUYỄN QUANG BÌNH

 

Hits: 69