No Picture
Tin tức

Thời tiết vùng cà phê Brazil

(23-06-2017) Thời tiết các vùng cà phê Brazil chuyển sang hanh khô, dự kiến từ cuối tuần này đến cả tuần sau. Thường rét đậm rét hại xảy ra trên các vùng cà phê Brazil […]