1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Thời tiết vùng cà phê Brazil

Thị trường cà phê

(23-06-2017) Thời tiết các vùng cà phê Brazil chuyển sang hanh khô, dự kiến từ cuối tuần này đến cả tuần sau. Thường rét đậm rét hại xảy ra trên các vùng cà phê Brazil khi không có mưa. Tuy nhiên, các cơ quan dự báo khí tượng cho biết cả tuần tối không có rủi ro sương giá. tại vùng cà phê Brazil.

PHẠM KỲ ANH

(Visited 157 times, 1 visits today)

Trả lời