Thời tiết vùng cà phê Brazil

(23-06-2017) Thời tiết các vùng cà phê Brazil chuyển sang hanh khô, dự kiến từ cuối tuần này đến cả tuần sau. Thường rét đậm rét hại xảy ra trên các vùng cà phê Brazil khi không có mưa. Tuy nhiên, các cơ quan dự báo khí tượng cho biết cả tuần tối không có rủi ro sương giá. tại vùng cà phê Brazil.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 19

quang cao