Xuất khẩu cà phê Uganda tăng mạnh

(24-06-2017) Xuất khẩu cà phê của Uganda tháng 5-2017 tăng 122.509 bao hay 42,84% so với cùng kỳ năm 2016 với lượng 408.545 bao hay 24.513 tấn. Lũy kế xuất khẩu trong 8 tháng đầu niên vụ nước này đạt 2.987.876 bao, tăng 30,95% so với cùng kỳ năm trước. Uganda là một trong vài nước sản xuất và xuất khẩu cà phê hàng đầu của châu Phi, chủ yếu robusta.

Niên vụ 2015/16, Uganda xuất khẩu được 3.315.567 bao. Con số này xem ra dễ vượt cho niên vụ này.

Trong lượng xuất khẩu năm nay, ước 75% xuất khẩu là loại robusta.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 25

quang cao