(29-3-2018) Giá robusta giảm nhẹ dù arabica muốn thả

Thứ Sáu 30-3 hai sàn kỳ hạn London và New York nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh, trước đại lễ Phục Sinh của người theo Ki-tô-giáo. Thứ Hai 2-4 London nghỉ bù lễ Phục Sinh, New York mở cửa trễ (18:30g)

Xuất khẩu cà phê Uganda tăng mạnh

(24-06-2017) Xuất khẩu cà phê của Uganda tháng 5-2017 tăng 122.509 bao hay 42,84% so với cùng kỳ năm 2016 với lượng 408.545 bao hay 24.513 tấn. Lũy kế xuất khẩu trong 8 tháng đầu…