(24-8-2017) Thị trường cà phê: Xuất khẩu cà phê Uganda tăng

Xuất khẩu cà phê Uganda tháng 7-2017 tăng 158.714 bao hay tương đương với 59,11% lên 427.204 bao so với cùng kỳ 2016.

Như vậy, tính xuất khẩu 10 tháng đầu niên vụ 2016/17 ước Uganda đạt 3.845.645 bao hay tăng 36,57% tức tăng 1.029.753 bao.

Dù chưa hết niên vụ, quan chức ngành cà phê Uganda ước nước họ sẽ xuất chừng 4,3 triệu bao với tỷ lệ 74% robusta và 26% arabica.

QUAN DI SƠN

Hits: 19

quang cao