(24-8-2017) Thị trường cà phê: Ấn độ báo mất mùa cà phê

Một quan chức trong ngành cà phê Ấn độ mới đây nói rằng niên vụ cà phê 2017/18 của Ấn độ có thể ít đi, do lượng mưa giảm trong thời gian qua.

Theo ông M. Chengappa, sản lượng cà phê arabica chắc còn 90.000 tấn, giảm 6.200 tấn và robusta xuống 210.000 tấn mất 10.500 tấn so với năm trước.

Lấy con số tròn 300.000 tấn để nói sản lượng, xem ra khó tin.

Ấn độ là nước sản xuất cà phê lớn thứ 6 thế giới.

QUAN DI SƠN

Xem thêm:

(21-7-2017) Xuất khẩu cà phê Ấn độ có thể giảm 15-20%

(30-7-2017) Thị trường cà phê: Giá hai sàn kỳ hạn đóng cửa giá ngược chiều

Hits: 49

quang cao