(7-11-2017) Bình luận về kỹ thuật giá kỳ hạn hôm nay

Diễn biến giá ngày giao dịch hôm qua 6-11-2017:

London:            

1903-1 (1910-1899)                               1855-1 (1870-1847)

New York:                 

125.55+1.60 (126.40-122.25)                129.05+1.55(129.80-125.85)

LONDON

Không vượt khỏi 1871 cơ sở tháng 1-2018 ngay cả khi trong giao dịch, lại từ chối không chịu theo New York khi sàn này tạo cơ hội nâng đỡ, London hình như muốn chọn con đường xuống.

Khuynh hướng tiêu cực. Tuy nhiên cấu trúc vắt giá vẫn còn là “tấm bè” cho giá sàn này nổi lên dù không mạnh. Dự kiến dao động trong các phiên giao dịch tới có thế khá hung hãn nhưng cuối phiên đằm lại.

Giá có thể đổ khi New York về chuyển sang yếu, cả trong trường hợp bất ngờ hay thường xuyên.

NEW YORK

Một cuộc đảo chiều đã xảy ra hôm qua trên sàn này.

Khuynh hướng trung tính đến tích cực. Tháng 12/17 nếu vượt 128.05 là tạo điều kiện cho sàn này phóng tăng .

NGUYỄN QUANG BÌNH

Hits: 24

quang cao