(14-4-2018) Vị thế kinh doanh: Đầu cơ giảm dư bán nhưng khối lượng còn cao

Tính đến hết ngày khóa sổ liệt kê thứ Ba hàng tuần, ngày mới nhất là 10-4-2018, vị thế kinh doanh tổng hợp gồm cả kỳ hạn và quyền chọn của các quỹ đầu cơ như sau:

Sàn cà phê chè arabica Ice New York thoát bớt dư bán từ mức kỷ lục cũ là 61.865 lô xuống còn 57.444 lô, mua 4.241 lô.

Sàn kỳ hạn cà phê vối robusta London giảm lượng dư bán 3.748 lô để còn 17.164 lô so với 20.912 lô tuần trước đó.

PHẠM KỲ ANH

Hits: 1961